soft tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft tack.

Từ điển Anh Việt

  • soft tack

    /'sɔft'tæk/

    * danh từ

    (hàng hải) bánh mì (đối lại với bánh khô)