softener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

softener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm softener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của softener.

Từ điển Anh Việt

 • softener

  /'sɔfnə/

  * danh từ

  thuốc làm mềm, chất làm mềm

  máy khử muối khoáng (của nước)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • softener

  * kinh tế

  bộ phận làm dịu

  bộ phận làm mềm

  chất hóa dẻo

  chất làm dẻo

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất dẻo hóa

  chất làm mềm nước

  hóa chất làm mềm

  dệt may:

  chất làm mềm (nước)

  tác nhân làm mềm (giặt)

  điện lạnh:

  chất mềm hóa

  xây dựng:

  thiết bị làm mềm

  thuốc làm mềm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • softener

  a substance added to another to make it less hard