soaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soaking.

Từ điển Anh Việt

 • soaking

  * tính từ

  rất ướt; ướt đẫm như

  * danh từ

  sự ngâm, sự thấm nước, sự nhúng nước

  nước để ngâm, nước để nhúng

  bữa chè chén

  người quen uống rượu, người nghiện rượu

  tình trạng bị đem cầm cố

  cú đấm điếng người

Từ điển Anh Anh - Wordnet