inebriate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inebriate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inebriate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inebriate.

Từ điển Anh Việt

 • inebriate

  /i'ni:briit/

  * tính từ

  say

  * danh từ

  người say rượu

  người nghiện rượu

  * ngoại động từ

  làm say

  làm mê mẩn tâm thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet