sharp edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharp edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharp edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharp edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sharp edge

    * kỹ thuật

    lưỡi nhọn

    mép sắc nét

    sườn