sharp-cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharp-cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharp-cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharp-cut.

Từ điển Anh Việt

  • sharp-cut

    /ʃɑ:p'kʌt/

    * động từ

    sắc cạnh

    rõ rệt, rõ nét, dứt khoát