sharpen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharpen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharpen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharpen.

Từ điển Anh Việt

 • sharpen

  /'ʃɑ:pən/

  * động từ

  mài, vót cho nhọn

  to sharpen a pencil: vót bút chì

  mài sắc

  to sharpen vigilance: mài sắc tinh thần cảnh giác

  to sharpen one's judgment: mài sắc óc phán đoán

  làm tăng thêm, làm trầm trọng thêm, làm sâu sắc thêm

  to sharpen a contradiction: thêm mâu thuẫn

  (âm nhạc) đánh dấu thăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sharpen

  make sharp or sharper

  sharpen the knives

  Antonyms: dull

  make crisp or more crisp and precise

  We had to sharpen our arguments

  become sharp or sharper

  The debate sharpened

  make (images or sounds) sharp or sharper

  Antonyms: soften

  raise the pitch of (musical notes)

  Antonyms: flatten

  give a point to

  The candles are tapered

  Synonyms: taper, point

  make (one's senses) more acute

  This drug will sharpen your vision

  Synonyms: heighten

  Similar:

  focus: put (an image) into focus; we cannot enjoy the movie"

  Please focus the image

  Synonyms: focalize, focalise

  Antonyms: blur