taper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taper.

Từ điển Anh Việt

 • taper

  /'teipə/

  * danh từ

  cây nến nhỏ

  * tính từ

  vuốt, thon, nhọn, búp măng

  taper fingers: ngón tay búp măng

  * động từ

  vuốt thon, thon hình búp măng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taper

  * kỹ thuật

  côn

  dạng côn

  dạng tháp nhọn

  độ côn

  độ dốc

  độ nhọn

  độ vát

  hình côn

  hình nón

  làm côn

  nhọn

  mài

  phần đuôi

  vát nhọn

  vuốt thon

  điện:

  đèn đội

  toán & tin:

  đèn đội, hình nón

  xây dựng:

  độ thon

  thuộc côn

  hóa học & vật liệu:

  độ xiên

  cơ khí & công trình:

  nút ống nồi hơi

  tiện thon đầu

  vót nhọn

  điện lạnh:

  sự hẹp dần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • taper

  a convex shape that narrows toward a point

  the property possessed by a shape that narrows toward a point (as a wedge or cone)

  diminish gradually

  Interested tapered off

  Similar:

  wick: a loosely woven cord (in a candle or oil lamp) that draws fuel by capillary action up into the flame

  candle: stick of wax with a wick in the middle

  Synonyms: wax light

  sharpen: give a point to

  The candles are tapered

  Synonyms: point