taper bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taper bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taper bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taper bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taper bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuỷu nối dạng côn