tapers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tapers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tapers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tapers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tapers

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vành đai hình côn (bằng bê tông dùng ở giếng)