race relations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race relations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race relations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race relations.

Từ điển Anh Việt

  • race relations

    * danh từ

    mối quan hệ giữa nhiều chủng tộc trong cùng một cộng đồng