racetrack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racetrack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racetrack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racetrack.

Từ điển Anh Việt

 • racetrack

  /'reiskɔ:s/ (racetrack) /rə'si:m/

  * danh từ

  trường đua ngựa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • racetrack

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tuyến đường đua

Từ điển Anh Anh - Wordnet