racehorse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racehorse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racehorse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racehorse.

Từ điển Anh Việt

  • racehorse

    /'reishɔ:s/

    * danh từ

    ngựa đua

Từ điển Anh Anh - Wordnet