race-meeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race-meeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race-meeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race-meeting.

Từ điển Anh Việt

  • race-meeting

    /'reis,mi:tiɳ/

    * danh từ

    ngày đua ngựa, kỳ đua ngựa