race-track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race-track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race-track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race-track.

Từ điển Anh Việt

  • race-track

    * danh từ

    đường đua, trường đua (nhất là cho đua xe)

    trường đua ngựa (racecourse)