race-card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race-card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race-card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race-card.

Từ điển Anh Việt

  • race-card

    /'reiskɑ:d/

    * danh từ

    danh từ đua ngựa