pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pig.

Từ điển Anh Việt

 • pig

  /pig/

  * danh từ

  lợn heo

  thịt lợn; thịt lợn sữa

  roast pig: thịt lợn quay

  (thông tục) người phàm ăn; người bẩn thỉu; người khó chịu; người thô tục; người quạu cọ

  thoi kim loại (chủ yếu là gang)

  khoanh cam

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cảnh sát; mật thám, chỉ điểm, cớm

  to buy a pig in a poke

  mua vật gì mà không được trông thấy (biết) rõ, mua trâu vẽ bóng

  to bring one's pigs to a fine (a pretty the wrong) market

  làm ăn thất bại

  to make a pig of oneself

  ăn phàm, ăn tham, ăn uống thô tục như lợn

  pigs might fly

  biết đâu lại chẳng có chuyện thần kỳ xảy ra

  please the pigs

  (đùa cợt) lạy trời!, lạy chúa tôi!

  * ngoại động từ

  đẻ (lợn)

  * nội động từ

  đẻ con (lợn)

  ở bẩn lúc nhúc như lợn

  to pig it

  ở bẩn lúc nhúc như lợn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pig

  * kinh tế

  lợn

  thịt lợn sữa

  * kỹ thuật

  dao nạo

  đậu ngót ngầm

  gang

  gang thỏi

  mẫu hình con vật

  máy cạo

  vật đưa xuống

  hóa học & vật liệu:

  dụng cụ nạo (đường ống)

  xây dựng:

  thỏi (kim loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet