devour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

devour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm devour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của devour.

Từ điển Anh Việt

 • devour

  /di'vauə/

  * ngoại động từ

  ăn sống nuốt tươi; cắn xé, ăn ngấu nghiến

  the lion devoured the deer: con sư tử xé xác con nai ăn ngấu nghiến

  to devour the way: (thơ ca) phi nhanh nuốt lấy con đường (ngựa)

  to devour every word: nuốt lấy từng lời

  đọc ngấu nghiến; nhìn chòng chọc, nhìn như nuốt lấy, nhìn hau háu

  to devour a book: đọc ngấu nghiến quyển sách

  tàn phá, phá huỷ, thiêu huỷ

  the fire devoured large areas of forest: lửa thiêu huỷ nhiều vùng rừng rộng

  devoured by anxiety: bị nỗi lo âu giày vò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • devour

  destroy completely

  Fire had devoured our home

  enjoy avidly

  She devoured his novels

  eat immoderately

  Some people can down a pound of meat in the course of one meal

  Synonyms: down, consume, go through

  eat greedily

  he devoured three sandwiches

  Synonyms: guttle, raven, pig