pendulum strip (pendulum slip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum strip (pendulum slip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum strip (pendulum slip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum strip (pendulum slip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum strip (pendulum slip)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh lắc (của cửa lật)