pendulum meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum meter

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công tơ con lắc