pendulum hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum hook

    * kinh tế

    móc lắc được