pendulum-clock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum-clock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum-clock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum-clock.

Từ điển Anh Việt

  • pendulum-clock

    * danh từ

    đồng hồ quả lắc