pendulum pile driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum pile driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum pile driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum pile driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum pile driver

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đóng cọc kiểu con lắc