pendulum bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pendulum bearing

  * kỹ thuật

  gối lắc

  xây dựng:

  gối tựa kiểu con lắc

  vật lý:

  ổ lắc

  cơ khí & công trình:

  ổ lưỡi dao