pendulum saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pendulum saw

  * kỹ thuật

  cái cưa lắc

  cơ khí & công trình:

  cái cưa cần

  xây dựng:

  cái cưa kiểu con lắc

  cưa thăng bằng