pendulum post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ có khớp

    trụ lắc