pendulum oiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum oiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum oiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum oiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum oiler

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cái tra dầu ly tâm