pendulum mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pendulum mill

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  máy xay kiểu (bánh) lắc

  vật lý:

  máy xay kiểu con lắc