pendulum shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum shears

    * kỹ thuật

    kéo tự điều chỉnh

    máy cắt tự lựa