pendulum motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pendulum motion

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  chuyển động (của) con lắc

  chuyển động đung đưa

  cơ khí & công trình:

  chuyển động kiểu con lắc