pendulum level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum level

    * kỹ thuật

    mức dao động của con lắc