pendulum pumping unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum pumping unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum pumping unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum pumping unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum pumping unit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trạm bơm cần thăng bằng