pendulum floater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum floater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum floater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum floater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum floater

    * kỹ thuật

    phao lắc