pendulum arbitration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum arbitration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum arbitration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum arbitration.

Từ điển Anh Việt

  • Pendulum arbitration

    (Econ) Trọng tài con lắc.

    + Sự phân xử trong đó trọng tài viên được yêu cầu chọn một trong những vị trí của các bên tranh chấp hơn là đi đến một vị trí thoả hiệp trung gian.