pendulum mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum mass

    * kỹ thuật

    vật lý:

    khối lượng con lắc