pendulum error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum error

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sai số con lắc