pendulum length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum length

    * kỹ thuật

    vật lý:

    độ dài con lắc