pee dee river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pee dee river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pee dee river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pee dee river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pee dee river

    Similar:

    pee dee: a river that flows through central North Carolina and northeastern South Carolina to the Atlantic Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).