peevishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peevishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peevishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peevishness.

Từ điển Anh Việt

  • peevishness

    /'pi:viʃnis/

    * danh từ

    tính cáu kỉnh tính hay cáu, tính hay càu nhàu, tính hay dằn dỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet