pettishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pettishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pettishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pettishness.

Từ điển Anh Việt

  • pettishness

    /'petiʃnis/

    * danh từ

    tính cau có; tính cáu kỉnh, tính hay bực tức; tính hay dằn dỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet