surliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surliness.

Từ điển Anh Việt

  • surliness

    /'sə:linis/

    * danh từ

    vẻ cáu kỉnh; tính hay gắt gỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet