pea gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pea gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pea gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pea gravel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pea gravel

    * kỹ thuật

    sỏi hạt đậu