nuts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nuts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nuts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nuts.

Từ điển Anh Việt

 • nuts

  * tính từ

  dở hơi

  lẩn thẩn

  say mê

  say đắm

Từ điển Anh Anh - Wordnet