haywire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haywire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haywire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haywire.

Từ điển Anh Việt

 • haywire

  /'hei,waiə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái rối rắm, cái mắc míu

  to go haywire

  bối rối, mất bình tĩnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet