limb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limb.

Từ điển Anh Việt

 • limb

  /lim/

  * danh từ

  (thiên văn học) quầng (ở quanh thiên thể)

  bờ, rìa

  (thực vật học) phiến lá; phiến cánh hoa; phiến lá đài

  * danh từ

  chân, tay

  cành cây to

  núi ngang, hoành sơn

  đuồi nưa tiêm qổm cạnh của chữ thập

  the limb of the law

  người đại diện cho luật pháp (luật sư, cảnh sát, công an)

  out of a limb

  chơ vơ, chơi vơi, không bấu víu vào đâu được

  * ngoại động từ

  chặt chân tay, làm cho tàn phế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • limb

  * kinh tế

  bờ

  chân

  chi

  phiến hoa

  phiến lá

  rìa

  * kỹ thuật

  biên

  bờ

  bộ phận

  cánh (đứt gãy)

  lõi (nam châm)

  mép

  phần

  vành chia độ

  vành độ

  vành khắc độ

  hóa học & vật liệu:

  quầng (mặt trời)

  cơ khí & công trình:

  rìa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • limb

  one of the jointed appendages of an animal used for locomotion or grasping: arm; leg; wing; flipper

  any of the main branches arising from the trunk or a bough of a tree

  Synonyms: tree branch

  (astronomy) the circumferential edge of the apparent disc of the sun or the moon or a planet

  either of the two halves of a bow from handle to tip

  the upper limb of the bow

  the graduated arc that is attached to an instrument for measuring angles

  the limb of the sextant

  Similar:

  arm: any projection that is thought to resemble a human arm

  the arm of the record player

  an arm of the sea

  a branch of the sewer

  Synonyms: branch