limbus angulosus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbus angulosus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbus angulosus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbus angulosus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limbus angulosus

    * kỹ thuật

    y học:

    mào xiên của sụn tuyến giáp