limber pine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limber pine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limber pine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limber pine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limber pine

    western North American pine with long needles and very flexible limbs and dark-grey furrowed bark

    Synonyms: Pinus flexilis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).