limbic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limbic

    of or relating to or forming a limbus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).