limburger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limburger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limburger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limburger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limburger

    a soft white cheese with a very strong pungent odor and flavor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).