leon trotsky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leon trotsky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leon trotsky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leon trotsky.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leon trotsky

    Similar:

    trotsky: Russian revolutionary and Communist theorist who helped Lenin and built up the army; he was ousted from the Communist Party by Stalin and eventually assassinated in Mexico (1879-1940)

    Synonyms: Lev Davidovich Bronstein

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).